KARDIOLOGIJA

imag

dr Milovan Milićević internista-kardiolog

rođen je 1958. godine u Bileći, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Medicinski fakultet, specijalizaciju iz Interne medicine i subspecijalizaciju iz Kardiologije je završio u Novom Sadu.
Radio od 1987. u Hitnoj Medicinskoj pomoći u Novom Sadu, Dispanzeru za kardiovaskularne bolesti i kardiološkoj ambulanti Doma zadravlja Novi Sad.

U septembru 2011. god je napustio Dom zdravlja i osnovao svoju privatnu praksu. Stalno zaposlen u Specijalistickoj internističkoj ordinaciji "dr Milićević" kao internista-kardiolog.
Oženjen, otac dvoje dece.

dr Milorad Maletin


internista-kardiolog


završio Medicinski fakultet, specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije u Novom Sadu. Od 1985. godine radi u Institutu za KVB Vojvodine u Sremskoj Kamenici, na odeljenju za neinvazivnu dijagnostiku - Doppler krvnih sudova. Ima diplomu evropskog kardiologa.
Načelnik odeljenja.

drstojsic milosavljevic anastazija

 

prof. dr sc. med. Stojšić Milosavljević Anastazija


Klinika za kardiologiju, Služba neinvazivne kardiologije Načelnik službe
dr milovan milićević

dr Jelena Petrić

specijalista interne medicine


Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine.2001. godine položila specijalistički ispit iz Interne medicine.Član je DLV-SLD, Udruženja internista Srbije i Udruženja kardiologa Srbije. Od 2008. godine završila školu ehokardiografije na Institut za KVB Dedinje.

 

dr milovan milićević

dr Bojana Siriški

Specijalista interne medicine

dr milovan milićević

dr Bojan Žeravica

Internista-hematolog


Gastroenterologija

dr Stamenković Dragan


internista, gastroenterolog i hepatolog

Ass. dr Tihomir Orlić gastroenterohepatolog


Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, KCV, Novi Sad, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

ENDOKRINOLOGIJA


Dr Radoslav Pejin


internista-endokrinolog


magistar medicinskih nauka,lekar sa višegodišnjim iskustvom u lečenju endokrinoloških i metaboličkih poremećaja kod bolesnika. Asistent na medicinskom fakultetu Univeziteta u Novom Sadu

HEMATOLOGIJA


Prof. Dr Aleksandar Savić internista-endokrinolog,
magistar medicinskih nauka

lekar sa višegodišnjim iskustvom u lečenju endokrinoloških i metaboličkih poremećaja kod bolesnika. Asistent na medicinskom fakultetu Univeziteta u Novom Sadu.

Dijagnostika i lečenje oboljenja štitaste žlezde koja su jedna od najčešćih endokrinoloških bolesti i koje pogađaju žensku populaciju životne dobi od 20 do 50 godina smanjujući tako kvalitet života i radnu sposobnost obolelih. Jednostavno se i uspešno leče ukoliko se dijagnostikuju na vreme.

 

 

NEFROLOGIJA

Doc. dr Lada Petrović

diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1992. god. , zaposlena na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju od 1993, god. Specijalista interne medicine od 1997. god. subspecijalista nefrolog od 2000. god. Doktorska disertacija iz oblasti transplantacije bubrega odbranjena 2011. god.

PULMOLOGIJA

Prim. dr Nada Aranicki

završila je Medicinski fakultet i specijalizaciju za plućne bolesti u Novom Sadu. Radi u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici od 1984. god. a u Kliničkom i UC Vojvodine od pre 5. godina.
Posle više od 30. objavljenih stručnih radova na stranim i domaćim kongresima i simpozijumima 2000. godine dobija zvanje primarijusa. U ovoj ordinaciji radi od otvaranja kao konsultant- pulmolog.
Pregled se sastoji od precizno uzetih anamnestičkih podataka o bolesti, zatim auskultatornom pregledu uz palpaciju. Rendgenološke metode u vidu RTG snimka pluća ili CT ( skener ) moraju se doneti na uvid, kao i laboratorijske analize.
U ordinaciji se radi pregled plućne funkcije u vidu spirometrije i zasićenost krvi kiseonikom pomoću pulsnog oksimetra. Na osnovu svega ovog može se ordinirati adekvatna terapija i očekivati savesno i dobro lečenje.

HEMOSTAZIOLOGIJA

dr Sanja Gnip, internista hemostaziolog

Prevenciju tromboze radi dr Sanja Gnip, internista hemostaziolog u Kliničkom centru Vojvodine