DOBRODOŠLI U NAŠU ORDINACIJU

Pulmologija

Dr Nada Aranicki

Prim. dr Nada Aranicki, završila je Medicinski fakultet i specijalizaciju za plućne bolesti u Novom Sadu. Radi u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici od 1984. god. a u Kliničkom i UC Vojvodine od pre 5. godina.
Posle više od 30. objavljenih stručnih radova na stranim i domaćim kongresima i simpozijumima 2000. godine dobija zvanje primarijusa.
U ovoj ordinaciji radi od otvaranja kao konsultant- pulmolog.
Pregled se sastoji od precizno uzetih anamnestičkih podataka o bolesti, zatim auskultatornom pregledu uz palpaciju. Rendgenološke metode u vidu RTG snimka pluća ili CT ( skener ) moraju se doneti na uvid, kao i laboratorijske analize.
U ordinaciji se radi pregled plućne funkcije u vidu spirometrije i zasićenost krvi kiseonikom pomoću pulsnog oksimetra.
Na osnovu svega ovog može se ordinirati adekvatna terapija i očekivati savesno i dobro lečenje.