Stres Ehokardiografija

imag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šta je Stres Ehokardiografija?

Stes ehokardiografija je neinvazivna dijagnostička metoda za procenu srčanih bolesti. U toku ovakvog testa se prati pored promena na EKG-u i promene na ehokardiografskim slikama.

Indikacije za stres ehokardiografiju:

Stres ehokardiografija je preporučena kod pacijenata kod kojih je uobičajni test opterećenjem - standardno ergometrijsko ispitivanje ( fizički opterećenjem na traci ili biciklom gde se prati EKG i krvni pritisak ) - nemoguće izvesti jer postoji određena fizička ograničenja ( npr. amputirani udovi, šlog, bolest kolena ili kuka) kontraindikovano je ili je raniji rezultat testa opterećenja nejasan.

Kod osoba sa riziko faktorima za bolest srca i krvnih sudova ( šećerna bolest, povišene masnoće, visok krvni pritisak, pušenje, gojaznost, nedostatak fizičke aktivnosti, infarkt u porodici ) i sa proračunatim visokim rizikom od mogućih najtežih kardiovaskularnih bolesti može se tražiti i raditi i bez prethodnog testa fizičkim opterećenjem.

Stres ehokardiografsko ispitivanje ima ne samo dijagnostičku, nego i prognostičku vrednost. Koristi se i za procenu rizika nakon akutnog infarkta srca, za funkcionalnu procenu stenoze koronarnih krvnih sudova, procenu mišića srca koji je zahvaćen ožiljkom, kod procene kontraktilnosti proširenog i uvećanog srca.

Može se stres ehokardiografijom pratiti i procenjivati napredovanje bolesti srčanih zalistaka ( valvularno srčano oboljenje ), praćenje asimptomatskih bolesnika kod kojih je nejasno da li postoji razlog za operaciju zalistaka ili je promena za praćenje još izvesno vreme, ako postoji manji stepen oštećenja zalistaka stres ehokardiografijom , se otkrije pravo "lice" bolesti.

Pacijenti kojima se slučajno otkrije bolest zalistaka i koji nemaju nikakve tegobe, a spremaju se za operacije na drugim organima i tkivima (npr. opracija žučne kese, operacija kuka, prostate, ginekološke opracije, katarakte itd.) mogu se podvrgnuti stres ehokardiografiji da se da procena rizika tokom nekardiološke hirurgije. Ove testove radimo i kod bolesnika nakon neke interventne metode, kardiohirurške operacije (stentovi ili baj pasevi).

Kako se test izvodi ?

Na dan kada ste zakazani potrebno je da dođete oko pola sata pre zakazanog termina, savetujemo Vam da 3. sata pre testa ne jedete i ne pušite, a lekove da popijete kako uzimate, osim ako kardiolog nije drugačije savetovao.

Pacijent je tokom stres ehokardiografskog testa svestan, leži ili sedi, razgovara sa medicinskim osobljem i odgovara na pitanja: kako ste, imate li bolove u grudima ili gušenje, da li ste osetili vrtoglavicu itd. Krvni pritisak se konstantno proverava pre, toko i nakon testa.

Neposredno pre stres ehokardiografije izmeriće Vam se krvni pritisak, obaviti razgovor i pregled i potpisujete pristanak. Postavljaju se elektrode za EKG na kožu grudnog koša, ruke i noge, meri se krvni pritisak, uvodi se braonila u venu i povezuje se sa infuzijom- ako se radi test sa lekom koji može da ubrza srčani rad, bez naprezanja pacijenta. Lek ili stres se dozira individualno po unapred proračunatom protokolu za svakog pacijenta. Nakon testa se po potrebi daju lekovi za usporenje srca i posmatra se pacijent klinički i ehokardiografski 15. minuta.


Kada se zavši testiranje, sačekaćete u ordinaciji oko pola sata, dobijate opis nalaza i preporuku za dalje lečenje.

Proceduru u ordinaciji radi prof dr Anastazija Stojšić Mirosavljević, internista kardiolog, stalno zaposlena u Institutu za kradiovaskularne bolesti Sremska Kamenica

Vrste pregleda