fbpx

Djordje Popović

Djordje Popović

Doktor

Zvanje

Internista-endokrinolog

Djordje Popović

Rođen sam 4. avgusta 1983. godine u Novom Sadu gde sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer opšta medicina, sam upisao 2002. godine, a diplomirao sam 2008. godine. Na istom fakultetu sam 2016. godine odbranio doktorsku disertaciju. Na Klinici za pedijatriju, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine sam bio zaposlen od avgusta 2009. godine do novembra 2010. godine, a od novembra 2010. godine do danas sam zaposlen na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Kliničkog centra Vojvodine. Učestvujem u radu Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu od 2011. godine kao saradnik u nastavi, od 2013. godine kao asistent, a od 2018. godine kao docent. Specijalistički ispit iz interne medicine sam položio 2017. godine, a supspecijalistički ispit iz endokrinologije 2019. godine. Autor sam brojnih naučnih radova iz oblasti dijabetologije i endokrinologije i aktivno sam učestvovao u radu mnogobrojnih domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Dobitnik sam velikog broja domaćih i međunarodnih priznanja za naučno-istraživački rad. Početkom 2016. godine sam proveo tri meseca na stručnom i naučnom usavršavanju u Pizi (Italija) pod mentorstvom profesora Stefana Del Prata. Osnovna polja mog stručnog i naučno-istraživačkog rada su patogeneza tipa 2 dijabetesa, hronične komplikacije dijabetesa, terapija dijabetesa, biologija masnog tkiva, gojaznost i kardiometabolički rizik. Tečno govorim engleski jezik a služim se italijanskim, španskim i nemačkim jezikom.

U specijaličkoj ordinaciji Dr Milićević obavlja:

dijagnostika i lečenje šećerne bolesti, uključujući i insulinsku terapiju
dijagnostika i lečenje povišenih masnoća, kao i povišene telesne težine
dijagnostika i lečenje oboljenja štitaste žlezde, uključujući i ultrazvuk štitaste žlezde
dijagnostika i lečenje oboljenja hipofize

Kada dr Popović ima slobodan termin?

Sve slobodne termine za pregled kod dr Popović možete proveriti pozivom na

Telefon: 021/494-204 ili Mobilni: 063/83-66-180

Na poziv će Vam se odmah javiti kvalifikovana osoba iz ordinacije i odgovoriti na sva vaša pitanja i zahteve.

Zakažite vaš termin već danas!